شهروندان، می توانند جهت انعکاس مشکلات شهری خود از این سیستم مستقیما با جناب شهردار تماس بگیرید.

  خواهشمند است از مطرح کردن مشکلاتی که به شهرداری و سازمانهای وابسته آن مربوط نیست خودداری فرمائید.

  پس از ثبت، کد رهیگری جهت پیگیری به شما ارائه می شود که به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

  کلیه اطلاعات خواسته شده را دقیقا وارد فرمائید، در غیر اینصورت پیام شما از سیستم حذف خواهد گشت.

.
 نام و نام خانوادگی  
 تلفن  
 همراه
 ایمیل
 آدرس  
 موضوع پیام  
 متن پیام